Per a poder emmagatzemar la información i dades que s’utilitzen en una empresa, a Iphard realitzem la instal·lació de l’equip NAS Synology DS916+, que permet realitzar les còpies de seguretat i backups ens els discs durs incorporats prèviament.

 

006