Instal·lació d’un Servidor Dell PowerEdge T430 d’altes prestacions i ampliable que accelera i millora el rendiment dels sistemes informàtics integrats en l’oficina, oferint la màxima eficiencia per a la gestió documental integrada al software Alfresco.

https://www.alfresco.com/es

Servidor Dell T430